Script para comprobar el estado de varios certificados SSL

Hola, hoy os dejo un script que he desarrollado para comprobar el estado de los certificados SSL de varios dominios.

 
#!/bin/bash

############################################
# SCRIPT CREATED BY: Laura Mora i Aubert  #
# SCRIPT DATE: 2021-04-01         #
# WEBSITE: blackhold.nusepas.com      #
# INFO: Script that checks domain ssl   #
#    certificates            #
#    tested with openssl 1.1      #
# LICENSE: creative commons (by:sa)    #
############################################

############################################
#       INSTRUCTIONS         #
############################################
#                     #
# 1. Create a file on /root/scripts/ with #
#  the content of this file       #
# 2. Edit $ADMIN_MAIL with your mail    #
# 3. Edit $DOMAINS array with your domains #
# 3. Give permissions and run the script  #
# 4. Put your script on /etc/crontab or  #
#  /etc/cron.d/check_ssl with this line #
# # check ssl certificates
# 0 7  * * *  root /root/scripts/check_certificates.sh > /var/log/ssl_checks/check_certificates-$(date "+\%Y\%m\%d").log && cat /var/log/ssl_checks/check_certificates-$(date "+\%Y\%m\%d").log |mail -s "[Check Certificates] your-server-name" your-admin-email@domain.com 
#                     #
# That's all folks! have a nice day :)   #
#                     #
# - Blackhold               #
#                     #
############################################

ADMIN_MAIL="your-admin-email"
DOMAINS=(
# control domains
"google.com"
"expired.badssl.com"
"wrong.host.badssl.com"
# my domains
"capa8.net"
"aspertic.org"
"cacavaca.capa8.net"
)

for DOMAIN in "${DOMAINS[@]}"
do
  echo "---------------------------"
  echo "domain ${DOMAIN} is: "

  touch check_ssl.txt
  echo | openssl s_client -servername ${DOMAIN} -connect ${DOMAIN}:443 >> check_ssl.txt 2> /dev/null
  if [ `cat check_ssl.txt |wc -l` != 0 ]
  then
    cat check_ssl.txt | openssl x509 -noout -dates >> check_ssl.txt
  else	
    echo "Verify return code: -1 (certificate does not exist)" >> check_ssl.txt
  fi

  # badssl.com
  # ok: Verify return code: 0 (ok) / Extended master secret: yes
  # expired: Verify return code: 10 (certificate has expired) / Extended master secret: no
  # wrong.host: Verify return code: 0 (ok) / Extended master secret: no
  # self-signed: Verify return code: 18 (self signed certificate) / Extended master secret: no
  # untrusted-root:   Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain) / Extended master secret: no
  # revoked: same as wrong.host
  
  RETURN_CODE=`cat check_ssl.txt |grep "return code"`

  if [ `echo $RETURN_CODE |grep ok |wc -l` == 1 ]
  then
	MASTER=`cat check_ssl.txt |grep "Extended master secret"`
	if [ `echo $MASTER |grep no |wc -l` == 1 ]
	then
	  echo "has problems error: wrong host"
	else
      echo "ok"
	fi
  else
	ERROR=`cat check_ssl.txt |grep "return code"`
    if [ `echo $ERROR |grep expired |wc -l` == 1 ]
    then
      EXPIRED=`cat check_ssl.txt |grep notAfter`
	  IFS="=" read -a DATE_EXPIRED <<< $EXPIRED
      echo "has problems: Domain expired on ${DATE_EXPIRED[1]}"
    else
      echo "has problems error: ${ERROR}"
    fi
  fi
  rm check_ssl.txt
done

Y seguimos las instrucciones.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.