eines networking (scanrand)

avui us mostraré una magnífica eina de xarxa, es troba dintre el quinteto d’eines de networking anomenada paketto (en debian apt-get install paketto) .

Estàs intentant fer ping a una màquina però no respon perquè té els ICMP capats? senzill doncs, utilitza l’scanrand i esbrina quins ports té oberts.

el seu funcionament és molt simple, va fent peticions TCP en els ports més comuns i et retorna el resultat amb els que estan oberts.

urbanita:~# scanrand www.google.com
UP: 64.233.183.104:80 [11] 0.427s
UP: 64.233.183.104:443 [11] 0.428s

com veieu es requereixen drets de root per executar l’eina, mireu què passa si poseu un link simòlic a /bin:
laura@urbanita:~$ scanrand www.google.com
PK requires root to access the network directly.: Success

el primer camp t’indica si el port obert hi ha un servidor a darrere o no (simplement, el servei que escolta a aquest port pot estar parat), després tenim la IP que ens retorna la ressolució del nom de domini, amb : el port, entre “[” i “]” els salts que ha de realitzar fins arribar a la màquina que ofereix el servei(1), és a dir, la meva petició ha hagut de passar per 11 màquines abans d’arribar a la màquina final i l’últim camp és el temps de resposta.

(1)
conta els salts que realitza un cop està dintre la xarxa local remota, fixa’t en aquesta petició, hi ha 5 i 6 salts, els 5 salts corresponen al router i els 6 que hi ha una màquina al darrere.
urbanita:~# scanrand www.domini.com